The International Council for Science is een niet gouvernementele organisatie met een wereldwijd lidmaatschap van nationale wetenschappelijke organisaties (121 leden) en international wetenschappelijke unies (30 leden). Alle Nationale Comités zijn lid van één van deze internationale wetenschappelijke unies.

 

De missie van ICSU is het versterken van internationale wetenschap in dienst van de maatschappij. Hiervoor mobiliseert ICSU de kennis en middelen van de internationale wetenschappelijke gemeenschap voor het:

  • identificeren en oplossen van belangrijke knelpunten voor wetenschap en maatschappij.
  • faciliteren van de interactie tussen wetenschappers van verschillende disciplines en landen.
  • promoten van de participatie van alle wetenschappers – ongeacht ras, nationaliteit, taal, ideologie of geslacht – in de internationale wetenschap.
  • geven van onafhankelijk, vooraanstaand advies om een constructieve dialoog tussen wetenschappers en overheden, burgers en de private sector te bevorderen.

 

ICSU focust zich op drie gebieden: Internationale Onderzoekssamenwerking, Wetenschap voor Beleid en Universele Wetenschap. 

 

Om de impact van EU-ICSU, de Europese onderafdeling van ICSU, te verbeteren, werd in 2010 een Europees secretariaat opgericht, beheerd door de Delegation of the Finnish Academies. Bovendien werd er een ‘Management Group’ opgericht, waarvan de leden verkozen werden door de academiën.

 

 
Website : www.icsu.org

 

 


 

BELGISCHE VERTEGENWOORDIGERS IN ICSU

 

General Assembly & EU-ICSU   Dhr. Christian Vandermotten (ARB)