CAETS is een onafhankelijke, niet-politieke, niet-gouvernementele, internationale organisatie van academies voor ingenieurs- en technologische wetenschappen, één academie per land, die de volgende doelstellingen nastreeft:

 

  • Beschikbaarheid om regeringen en internationale organisaties te adviseren over technische en beleidskwesties met betrekking tot haar expertisegebieden;
  • Bijdragen aan de versterking van ingenieurs- en technologische activiteiten om duurzame economische groei en sociaal welzijn in de hele wereld te bevorderen;
  • Het bevorderen van een evenwichtig inzicht in de toepassingen van techniek en technologie door het publiek;
  • Een internationaal forum bieden voor discussie en communicatie over ingenieurs- en technologische kwesties van gemeenschappelijk belang;
  • Het bevorderen van coöperatieve internationale ingenieurs- en technologische activiteiten door middel van zinvolle contacten voor de ontwikkeling van programma's van bilateraal en multilateraal belang;
  • Internationaal de verbetering van het ingenieursonderwijs en -bedrijf aanmoedigen; en
  • Het stimuleren van de oprichting van extra technische academies in landen waar die nog niet bestaan.

 

De eerste Internationale Convocatie van Academies voor Engineering en soortgelijke instellingen werd gehouden in 1978. Kleine wijzigingen werden aangebracht in de titel van de daaropvolgende convocaties van 1980 tot 1985. In 1985 werd de naam "Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS)" overeengekomen. Bij de oprichting in 2000 werd de naam de "International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, Inc. (CAETS)." 

 

 

 


 

BELGIAN REPRESENTATIVES IN CAETS

 

Board   Mrs Elisabeth Monard (KVAB)
General Assembly   Mr Paul Verstraeten (KVAB)
     
Diversity Steering Group   Mrs Christiane Malcorps (KVAB)
Diversity Steering Group   Mr Willy Van Overschée (KVAB)