De Union Académique Internationale is de koepelorganisatie van Nationale Academies in de domeinen van de Humane en de Sociale wetenschappen. Haar doelstellingen zijn het initiëren, erkennen, stimuleren en financieren van internationale langlopende onderzoeksprojecten. Sinds haar oprichting in 1919 te Parijs is haar algemeen secretariaat gehuisvest in Brussel, Vandaag telt de UAI onder haar leden meer dan honderd academies uit 63 landen verspreid over de vijf continenten.

 

Vele grote projecten in de humane en sociale wetenschappen kunnen doorgaans niet binnen een korte termijn worden gerealiseerd. De UAI kan dan ook met fierheid zeggen dat zij reeds talloze belangrijke langdurige projecten heeft gesteund. De UAI sponsorde reeds meer dan 3000 publicaties. Vele van deze publicaties zijn fundamentele referentiewerken zoals woordenboeken, encyclopedieën en tekstuitgaven, waarvan er een aantal ook geraadpleegd kunnen worden via het internet. De UAI houdt zich voortdurend bezig met het lanceren van nieuwe internationale projecten. Zo was er recentelijk nog de transformatie van mediterrane steden doorheen de geschiedenis. Projecten die door de UAI aanvaard worden, moeten uitgaan van een samenwerking tussen verschillende nationale academies. Ten einde haar doelstellingen te kunnen bereiken, wordt de UAI zowel gefinancierd door private als publieke middelen.

 

 De UAI verdedigt de rol van de Humane en de Sociale wetenschappen.

 

 

UAI Projecten:

 

Vanuit het perspectief van een open kijk op de wereld en met als doel een collectieve internationale dynamiek te realiseren, is de missie van de UAI vooral gericht op het aanmoedigen van initiatieven die bijna zonder uitzondering basisonderzoek betreffen (kritische edities van literaire en filosofische teksten, collecties van documenten en archeologische vondsten, linguïstische en archeologische atlassen, repertoria, glossaria, woordenboeken, catalogi enz.).Deze projecten dragen in het Frans de titel van ‘Entreprises’ (vertaald: ondernemingen).

Sinds de oprichting in 1919 groeide het aantal projecten die worden gesponsord of ondersteund of onder toezicht staan van de UAI gestaag. Bij de aanvang waren er slechts 3 projecten (Corpus Vasorum Antiquorum, Alchemical texts and Works of Grotius). Nu lopen er maar liefst 90 projecten.

 

 

Algemeen Secretariaat van de UAI:

 

Sinds de oprichting van de UAI is het hoofdkwartier ondergebracht in het Paleis der Academiën. Het is de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique die instaat voor het secretariaat van de UAI. Binnen de Academie is het de afdeling RASAB, die als organisatie de Internationale betrekkingen behartigt, o.w.v. haar ervaring, betrokken bij het beheer van het secretariaat van de UAI. 

 

 
Website : www.uai-iua.org

 

 


 

LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN UAI:

 

Dhr. Didier Viviers (ARB), Secretary-General

 

 

VERTEGENWOORDIGER NAAR DE ALGEMENE VERGADERING VAN UAI:

 

Mevr. Catheline Périer-D'Ieteren (ARB)
Dhr. Carlos Steel (KVAB)
Dhr. Maximiliaan Martens (KVAB)