The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium (RASAB) is een vzw die werd opgericht om de nationale en internationale activiteiten te coördineren waarvoor de  Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. (KVAB) en de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux- Arts de Belgique (ARB) een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.

 

Haar statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2001. De vzw is gevestigd in het Troongebouw van het Paleis der Academiën, gelegen vlak bij het Koninklijk Paleis en het Warandepark in Brussel.

 

De Belgische Koninklijke Academiën bevorderen en promoten wetenschappen en kunsten in België. Om hieraan tegemoet te komen organiseren de Academiën wetenschappelijke en culturele activiteiten, trachten ze de interuniversitaire samenwerking in België te stimuleren, zorgen  ze  voor  vertegenwoordiging  in  internationale  organisaties  en  fora,  trekken  ze buitenlandse vorsers aan, formuleren ze adviezen aan de regering, industrie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

 

RASAB is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten op nationaal en internationaal niveau van de twee Academiën, van de nationale wetenschappelijke comités en de vertegenwoordiging van België in internationale wetenschappelijke organisaties zoals ICSU, IMU, IUPAC, ... en in de federaties van academiën zoals IAP, EASAC en ALLEA ... The RASAB  is verantwoordelijk van de EASAC liaison office naar de Europese instellingen in Brussel.

 

Haar taken zijn:

 

  • het coördineren en zonodig oprichten van nationale overlegorganen, zoals de Nationale Comités;
  • het betalen van de lidgelden aan internationale instellingen waarvan beide Academiën lid zijn;
  • het verstrekken van middelen voor de aanwezigheid van Belgische vertegenwoordigers op de Algemene Vergaderingen van deze internationale instellingen en op de andere vergaderingen, waar hun aanwezigheid vereist is wegens het lidmaatschap van België bij deze organisaties;
  • de vertegenwoordiging van België in die internationale wetenschappelijke, artistieke en culturele instellingen waarvan de KVAB en de ARB lid zijn en die slechts één vertegenwoordiger per land aanvaarden;
  • het betoelagen van de instellingen onder het toezicht van beide Academiën;
  • het uitvoeren van opdrachten waarvoor beide Academiën instaan.