Welkom op de website van RASAB

De vzw "The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium" werd in 2001 opgericht door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (ARB). De vereniging is gevestigd in het Troongebouw van het Paleis der Academiën in Brussel.

 

De Belgische Koninklijke Academiën bevorderen en promoten wetenschappen en kunsten in België. Om hieraan tegemoet te komen organiseren de Academiën wetenschappelijke en culturele activiteiten, trachten ze de interuniversitaire samenwerking in België te stimuleren, zorgen  ze  voor  vertegenwoordiging  in  internationale  organisaties  en  fora,  trekken  ze buitenlandse vorsers aan, formuleren ze adviezen aan de regering, industrie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

 

RASAB is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten op nationaal en internationaal niveau van de twee Academiën, van de nationale wetenschappelijke comités en de vertegenwoordiging van België in internationale wetenschappelijke organisaties zoals ICSU, IMU, IUPAC, ... en in de federaties van academiën zoals IAP, EASAC en ALLEA ... 

 

Algemeen Secretariaat van de UAI

Sinds de oprichting van de Union Académique Internationale is het hoofdkwartier ondergebracht in het Paleis der Academiën. Het is de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique die instaat voor het secretariaat van de UAI. Binnen de Academie is het de afdeling RASAB, die als organisatie de Internationale betrekkingen behartigt, o.w.v. haar ervaring, betrokken bij het beheer van het secretariaat van de UAI. 

Project Bestor

Sinds 2008 coördineert het Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie der Wetenschappen het project Bestor - Belgian Science and Technology Online Resources - een tweetalige online databank over de Belgische wetenschappen gedurende de laatste drie eeuwen.