EASAC - the European Academies Science Advisory Council - wordt gevormd door de Nationale Academiën van Wetenschappen van de lidstaten van de Europese Unie.

EASAC zorgt voor een samenwerking tussen de Academiën met als doel het verlenen van wetenschappelijk advies aan de Europese beleidsmakers. EASAC biedt zo de mogelijkheid aan de Europese wetenschappers om collectief te worden gehoord.

Op deze manier vervult EASAC de visie van de Academiën dat wetenschap centraal staat in vele aspecten van het moderne leven en dat de erkenning van de wetenschappelijke dimensie een voorwaarde is voor verstandige politieke beslissingen. Deze visie ligt reeds ten grondslag aan de werkzaamheden van tal van nationale Academiën. Gezien de toenemende rol van de Europese Unie in de politieke arena, erkennen de nationale Academiën dat de reikwijdte van hun adviserende werkzaamheden verder moet gaan dan de nationale grenzen en dat ook het Europese niveau niet uit het oog mag verloren worden.

 

 
Website: www.easac.eu

 

 


 

BELGISCHE VERTEGENWOORDIGERS IN EASAC

 

Council   Freddy Dumortier (KVAB)
     
Energy Steering Panel   Jan Kretzschmar (KVAB)
     
Electricity Storage working group  

William D'haeseleer (KVAB)

Jan Desmet (UGent)

Genome Editing working group   Joseph Martial (ARB)
Sustainable forests working group   Reinhart Ceulemans (KVAB)